Na stahnutie

Podklady potrebné k prijatiu klienta:

1. Žiadosť o poskytovanie sociálnych služby (odkaz: ziadost-o-zabezpecenie-poskytovania-socialnej-sluzby.pdf )

2. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu miestne príslušného obecného alebo mestského úradu

3. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku