Podmienky prijatia do zariadenia

 

V prípade Vášho záujmu o umiestnenie v našom zariadení nás neváhajte kontaktovať, kde Vám veľmi radi poskytneme doplňujúce informácie aj nad rámec tu uvedených.

 

V zmysle zákona o sociánych službách

  • Fyzická osoba má právo výberu sociánej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

  • V Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

  • Posudková činnosť sa nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociánej služby.V našom zariadení sa vstupné neplatí!